přepis rukopisu "Přednáška o Africe", úvod

14.12.2013 22:20

Úvod

Jako mnoho jiných mladých mužů, i já vítal jsem vzácnou příležitost zalétnouti do neznámých zámořských krajů. Tento "zálet" ale nebyl puhým výletem pro zábavu, nýbrž obětavou prací mezi domorodci v Kamerunu v Západní Africe.

Působil jsem po šest let mezi různými černošskými kmeny jako misionář a kazatel a mimo toho zvolen od vlády za zástupce domorodců v území Jabassi. Práce moje vyžadovala častého cestování a tak jsem měl bohatou příležitost seznámite se s mravy a zvyky různých kmenů, způsoby jejich života a nabyv rovněž mnohých zkušeností jejich náboženského života, přeji si v tomto skromném svém díle podati věrný obraz osobních zkušeností a dojmů temné Afriky.

V naději, že každý čtenář tuto knihu, bez ohledu na své přesvědčení pročte, odevzdávám ji veřejnosti s vroucím přáním, by přinesla všem žádoucího požehnání.

O. Frič